Peter Helderop, logopedist, Logopediepraktijk P. Helderop

Sessie informatie:
Evenals mondhygiënisten, tandartsen en orthodontisten houden logopedisten zich bezig met afwijkingen in en rond de mond.  Mondhygiënisten, tandartsen en orthodontisten houden zich bezig met de vorm en morfologische afwijkingen van het gebit. De logopedische behandeling heeft betrekking op de functionele aspecten van afwijkend mondgedrag ( duim-, vinger-, speenzuigen, mondademen, verkeerd slikpatroon, afwijkende tongligging, tongpersen en verkeerde  bijtgewoonten). De spraak kan hierdoor ook afwijkend zijn. Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de orale spieren.

Een multidisciplinaire samenwerking met mondhygiënisten, tandartsen en orthodontisten is wenselijk voor een blijvend resultaat. Het is de verantwoordelijkheid van de mondhygiënist, tandarts en orthodontist om de relatie tussen abnormale spierfuncties en afwijkende morfologie c.q. occlusie te herkennen en voorafgaande aan welke interventie dan ook eerst te zorgen voor een herstel van de juiste spierverhoudingen in het oro-faciale gebied. Verwijzing naar een logopedist is dan geïndiceerd.

De logopedist werkt met objectieve meetinstrumenten zoals de Myo Lip Meter (lipsterktemeter), de Payne-techniek (visualiseren van het slikpatroon d.m.v. fluorescentietechniek). Het Measuring Station 430 is recent op de markt gebracht. Het nieuwe digitale OMFT Measuring station 430 meet met een digitale sonde de druksterkte van de M. Orbicularis Oris, de contractiekracht van de M. Masseter, de extensiekracht van de tong en de lipspanning (inclusief digitale force scale).

Tijdens de presentatie  wordt aan de hand van theorie, praktische voorbeelden en casuistiek bovenstaande nader toegelicht.

  • 1, 2, 3, 4, Programma 2024

    Plenaire lezing – Logopedie en Tandheelkunde; OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie). De samenwerking tussen mondhygiënisten, tandartsen, orthodontisten en logopedisten

    Datum: 14 dec 2024Tijd: 11:45 - 12:30 CET
  • Logopedie en Tandheelkunde ; OMFT (Oro-Myofunctionele Therapie). De samenwerking tussen mondhygiënisten, tandartsen, orthodontisten en logopedisten

    Datum: 14 dec 2024Tijd: 14:00 - 14:45 CET